BINDIVIDUAL

LATEST

SUPER PHENIX

2019.01.10.Thu

【Next Gig】

 

SUPER PHENIX
Date:8th Feb 2019 OPEN 23:00
Venue:Shibuya clubasia
Tickets:DOOR ¥3,000 / ADV. ¥2,500 (+1dr)
Act:
●MAIN FLOOR [LIVE]
Gonno × Masumura
Black Boboi

 

[DJ]
MONKEY TIMERS
CYK (NARI & KOTSU)
MASAYASU ●2F FLOOR

DELTA (mita & tsune23)
tsune23 & KAMEKAWA
eitaro sato
Shohei Magaino
Amezo
Voodoo child (MATSU & SHOWTA) ●1F FLOOR
NAKAHAMA
HIROSHI SATO
YOSHITAKAKONDO
Masahiro Sato
Shika
Please check Club Asia web site for your reservation.